Bugün için arşivler

Bütün entelektüel ve militan projelerde olduğu gibi Transeuropéennes’in de bugününe bakarak özetlemesi çok zor, kendine özgü bir geçmişi var. Bu sebeple derginin arşivleri ve programları internet kullanıcılarına açık. Yine bu sebeple ve günümüzün yayın dünyasına bir katkısı olması amacıyla Institut Mémoires de l’édition contemporaine’e (Çağdaş Yayın Bellek Enstitüsü) de sunulmuştur.

Berlin duvarının yıkılması, Saraybosna kuşatması ve Birinci Körfez Savaşı’nın damgasını vurduğu bir dönüm noktası olan 90’lı yıllardan beri Transeuropéennes tarafından sürdürülen çalışmalar, kapalı kimliklerin eleştirilmesi ve “kültürler arası çeviri”nin getirdiği perspektifler etrafında kuruldu.

Bu proje bir çok açıdan yenilikçi bir nitelik taşıyor. Bir yandan çeviri kavramını politik ve kültürel bir boyuta taşımasıyla, aynı zamanda da 1993’le 2004 arasında beşi Fransızca-İngilizce, 20 sayılık bir Transeuropéennes eleştirel düşünce dergisinin, 1994’ten itibaren Balkanlar’da ve 1995’ten itibaren de Avrupa Akdenizi’nde yürütülen eylem programlarının gerçekleştirilmesiyle. Teorik düşünce ve eyleme geçiş arasında bir ayrım yapılmıyor ve sürekli ilişki içinde tutuluyor.

1993’ten 2003’e kadar Transeuropéennes dergisi, Avrupa, Arap dünyası, Rusya, Hindistan, Afrika ve ABD’den gelen üç yüze yakın yazarın metinlerini yayınladı. Bu süreç boyunca, yeteneklerini kabul ettirmiş çevirmenlerin yardımıyla çok çeşitli dillerden çeviri yapmanın tecrübesini kazandı. Bu yazarlar arasında, düşünür, sosyal bilimler alanında araştırmacı, sanatçı, roman yazarı, çevirmen, siyasetçi ve sivil toplum örgütü çalışanları bulunuyor. Bu sayede dergi hem “Avrupa ve de ilerisi” üzerine eşsiz bir düşünce platformu ve de 1994-2005 arasında Balkanlar ve Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen somut eylemlerin ortaya çıkarıldığı bir mekân görevi gördü.

2002 yılında çıkan “Kültürler arası çeviri” başlıklı 22. sayı bir dönüm noktası niteliğinde. Aynı yılın mayıs ayında, Eski Yugoslavya ve Arnavutluk’tan gelen kadın militanlardan oluşan on beş günlük bir “kervan” oluşturuldu. Yine aynı yıl Paris Théâtre de la Villette’te Filistin-İsrail yakınlaşma kolektifi düzenlendi.

2004-2007’ye tekabül eden geçiş döneminde (Orta Doğu’daki durumun gerginleşmesi, 11 Eylül 2001’in siyasî dünya ve zihniyetler üzerindeki etkisi ve Irak’taki savaş nedeniyle jeopolitik tablonun değişme dönemi) Transeuropéennes, kendisine düşünmek ve yenilenmek için zaman tanımaya karar verdi. Uluslararası Felsefe Koleji (Collège international de philosophie) bünyesinde, çevirilerin önemi üzerine bir araştırma ekibi kuruldu. 2005 yılından beriyse Paris’te Maison de l’Europe yeni girişimler için bir platform teşkil ediyor.

Transeuropéennes önceliklerini de değiştirerek Akdeniz Bölgesi’ne daha fazla önem vermeye karar verdi. 2005 yılında başlatılan “Akdeniz’de çeviri” (Traduire en Méditerranée) projesi daha sonra Ateliers culturels ve Kasım 2008’de de Etats généraux culturels méditerranéens de Marseille kapsamında sunuldu.

Aynı zamanda, Transeuropéennes dergisi kabuk değiştirerek uluslararası bir eleştirel düşünce dergisi olarak 2009 sonbaharından itibaren elektronik ve mültimedya olarak, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere dört dilde yeniden yayına başladı. Bu yeni gelişmelere Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından destekleniyor.